Medea Yunan Mitolojisinde ilaç, zehir ve büyü tanrıçası. Sembolü colchicum çiçeği. Yaptığı ilaç ve zehirlerle krallıkların kaderini değiştirmiş, düşmanlarını zehirleyip dostlarını iyileştirerek savaşların kaderini değiştirmiş. Açık renkli parlak gözleriyle bilinen mitolojideki en uzun aşk destanının kahramanıdır. Güneşin oğlu Kolkhis kralının kızıdır. Annesi Ay Tanrıçası Hekate’dir. Medea anaerkil yapıyı temsil eden, güçlü, kaderine boyun eğmeyen bir tanrıçadır. Öfkelendiğinde sevdiklerini dahi gözü görmez.

medea-characters-u1

Kolkhis krallığının prensesi olan Medea’nın karakteri yönüyle Tzanları(Lazlar) yansıttığı söylenir. Kızdığı zaman hemen harekete geçen Medea zaman zaman yaptığı ilaç, büyü ve planlarıyla imparatorluk kurmuş, kralları tahttan indirmiş, kocası İanos’un kaderini kendi elleriyle yazmış, anaerkil bir yapıyı temsil etmektedir. Bu yüzden ataerkil Yunanistan’da Medea’nın sevilmediği ve çocuklarını zehirleyen kötü kadın karakterine büründürüldüğü söylenir. Belki de bu nedenle Medea Yunancada kurnaz, plancı anlamına gelirken Tzan dilinde medi umut ışığı anlamına gelir. Medea’nın sembolü olan Colchicum Autumnale çiçeği çok zarif ve aynı zamanda çok zehirli olmasından dolayı Medea’nın sembolü olmuştur.

indir

Yunanların sahip olma hayali kurduğu Kolkhis krallığı Dünya’nın en güçlü, en ulaşılmaz ülkesi olarak görülüyor.Kim krallığa gücünü veren altın posta ulaşırsa bu güce ulaşacaktır. Yunanlar buna ulaşmak için erosun yardımıyla ilaç, zehir ve büyü uzmanı Medea’yı  İason’a aşık ederler. Medea Kolkhis’e ulaşma yolunda İados’u düşmanlarından korumak için ona Colchicum Autumnale’den bir ilaç yapar.  İason bu ilaç sayesinde düşmanlarına galip gelir ve altın posta ulaşırlar. Medea altın postun koruyucusu Kolkhis ejderhasını yaptığı ilaçla uyutur. Altın postu alıp yunanistana dönerler. Medea İolkos kralını öldürüp şehri ele geçirir ve meclis tarafından sürülürler. Gittikleri Korinthos’ta da kralı öldürüp İanos’u  tahta geçirir. Tüm bunlara rağmen İason kral Kreon’un kızıyla evlenmek isteyince Medea öfkeden deliye döner, prensese düğün günü gönderdiği elbiseyle alev almasına sebep olur. Tanrılar İanos’u cezalandırır ve bir süre herkesin nefret ettiği bir zavallı olarak dolaşan İanos intihar ederek ölür.

Açelya Önder

Jason and Medea - John William Waterhouse

Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*