teis-yeni

 

YENİ DEĞİŞEN SUT İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Sizlerden gelen sorular üzerine ilgili birimle görüşülmüştür.Bildiğiniz üzere ,Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07 Ekim 2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik yapan tebliğin 14. Maddesine göre:

4.1.5 – Elektronik reçete uygulaması

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli veBAŞHEKİM  tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)

DENİLMEKTEDİR.

Elektronik reçete yazımını arttırmak amacı ile yapılan değişiklik 2. Ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarını kapsamakta olup aile hekimliği,diyaliz merkez vs gibi kurumlarda sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” İbaresinin doktor tarafından kaşe yada el yazısı ile yazılması ve reçeteyi yazan hekimce onaylanması yeterli olacaktır.

Uygulama tarihi:Tebliğ değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlanmasından 5 iş günü sonra olarak belirlenmiştir.(15 ekim 2016) Kurum tarafından ayrıntılı duyuru yayınlanacak olup duyuru sitemizden sizlerle paylaşılacaktır. . Bilgilerinize sunulur.

TEİS

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,

d) Acilde düzenlenen reçeteler,

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)

 

Kaynak: TEİS

Find this content useful? Share it with your friends!
Tags:

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*