2013 ve sonrası Eczacılık Öğrencileri adına yardımcı eczacılığa dair açıklama:
YARDIMCI ECZACILIĞIN KALDIRILMAK İSTENMESİNİN GEREKÇELERİ

ANA GEREKÇE
• Eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan eczacılık fakültelerinde eczane stajlarının yapıldığı ve bu stajların takibi, kontrolü, sınavları, etkinliği ve benzeri hususların fakülteler tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu; yardımcı eczacıların çoğunluğunun istihdam edildiği serbest eczaneler tarafından yardımcı eczacı çalıştırmaktan ticari kaygılar nedeniyle imtina edilmesi ve mezun eczacıların yardımcı eczacılık yapabileceği eczane bulmasında uygulamada zorluklarla karşılaşılması sebebiyle yardımcı eczacılıkla ilgili düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını istemekteyiz.

 • DESTEKLEYİCİ GEREKÇELER
  • Beş yıllık yoğun bir eğitimden geçen, beşinci yılda üç ay zorunlu eczane stajını yapan, tüm eğitimi boyunca altı aylık eczane stajını başaran ve eczacı diplomasının gerektirdiği akademik başarıyı ortaya koyan bizlere bir yıl daha eczanede zorunlu yardımcı eczacılık yaptırmanın bilimsel hiçbir dayanağı yoktur.
  • Eğitimin 2005-2006 eğitim öğretim döneminde 4 yıldan 5 yıla çıkarılması, mezun olduğumuzda tecrübe kazanmış olarak meslek hayatına atılmamız içindir. İyileştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir süreç varsa 5 yılın içinde halledilmelidir. 6.yıl tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.
  • Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen eczanelerde, sadece ciro kriterine bağlı olarak yardımcı eczacı çalıştırılması, her yıl 2 bin 500 civarında mezun eczacıyı eczanelerde istihdam edebilmek doğru bir yaklaşım değildir. Her yardımcı eczacının eczaneye maliyeti ortalama 4 bin 500 TL’yi bulmaktadır. Serbest eczacıların bu yükü şu anki ekonomik şartlarda kaldırabilmeleri imkânsızdır.
  • Bizler sektörün hangi alanında çalışacağımıza karar vermeden önce, gelecekte eczane açabilme olasılığını da göz önünde bulundurarak bir an önce bu bir yıllık süreci tamamlamak istemekteyiz. Dolayısıyla bu durum bizlerin kariyer planlaması yapmasını sekteye uğratmaktadır.
  • Mezun eczacıların yardımcı eczacılık yapabilecekleri yer bulmakta da önemli sorunlar yaşadığı ortadadır. Yapılacak olan yerleştirme ile nereye atanacakları ve atanacakları yerlerde karşılaşacakları maddi ve manevi sorunlar ön görülmemektedir.
  • Eczacı odaları kendilerine müracaat eden eczacılık öğrencilerine staj yapacakları eczaneleri bulmak ve yine kendilerine müracaat eden yeni mezunlara yardımcı eczacılık yapabilecekleri eczaneleri tespit etmekle yükümlüdürler. Bu durum özellikle birden çok eczacılık fakültesinin bulunduğu şehirlerde hizmet veren eczacı odalarını zorlamaktadır.
  • Geçen bunca zamandan sonra yasanın uygulamaya konulması hukuki açıdan önemli sıkıntılara yol açacaktır. Mezuniyetlerinin üzerinden beş ay geçmiş ve henüz yardımcı eczacılığa başlayamamış olan 2018 mezunlarının hak kayıpları ve mağduriyetleri kim tarafından ve nasıl giderilecektir?
  • Yardımcı eczacılık hususu, 2013 ve sonra girişli eczacıların halk gözünde alışılagelmiş eczacı güvenini ve itibarını zedelemiştir.
  • Yasanın çıkarıldığı günden bu yana ekonomik şartların ve fakülte sayılarının zaman içinde değişmesi üzerine yasanın uygulanamayacağı kabul edilip iptal edilmeye çalışılmıştır. Bu durum yasanın uygulanamaz olduğunun göstergesidir.
  • Altı yıl önce çıkarılmış bir yasada belirtilen ama nasıl uygulanacağı ile ilgili henüz yetkililer tarafından herhangi bir kılavuzun dahi yayımlamadığı yardımcı eczacılık uygulamasının günümüz pratiğinde uygulanabilir olmadığı ve tüm paydaşları mağdur ettiği çok net olarak görülmektedir.
 • Eğitimin olmadığı bir süreçte 1 yılda öğrencilere nasıl yetkinlik kazandırılacağı belli değildir. Hangi bilgi ve beceriyi arttırmak için 1 yıl daha zaman geçmesi gerekmektedir?
  2013 ve sonrası Eczacılık öğrencileri platformu 
Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*