iok

21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi dallarında uzmanlık eğitimi görmek isteyenleri seçmek için Eczacılık Uzmanlık Sınavı (EUS) yapılacak.

2016 yılında yapılacak sınavın hangi kurum tarafından yapılacağına Sağlık Bakanlığı karar verecek.

EUS mesleki sınavı, yılda bir kez yapılacak.

Fakültelerin bildirdiği uzmanlık kontenjanlarına yerleştirmelerde sınav notuyla birlikte yabancı dil yeterliliği şartı da aranacak. Getirilen düzenlemeye göre, uzmanlık eğitimi görebilmek için, 100 üzerinden en az 50 YDS puanına sahip olmak şartı aranacak.

Bir adayın, uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden sınava girmesi, eğitimde iken istifa eden bir adayın istifasını takip eden ilk sınava girmesi, yerleşen adayın eğitime başlamaması halinde mesleki EUS puanı yüzde 2 oranında düşürülür.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 14/11/2014 tarihinden önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilebilecek.

Yönetmeliğin geçici 2. maddesine göre ise 1/1/2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya yardımcı doçentlerden başvuranlara Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi verilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe ulaşmak için >

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161021-1.htm

Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*