Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından “Eczacılık Yemini” güncellenmiştir. Bir çok ekleme yapılmıştır. Eczacılık yemininin eski ve güncellenmiş halleri aşağıdadır.

Güncellenmiş Eczacılık Yemini

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren

Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma

İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime

Bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma

Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma

Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime

Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime

Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma

Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma

İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime

Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma

Namusum ve vicdanım üzerine and içerim.

Eski Hali

Eczacılık mesleği mensupları arasına katıldığım bu andan itibaren,

insan hayatına ve sağlığına saygı göstereceğime,

kazandığım bilgi ve becerileri dil, din, ırk ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanların hizmetine sunacağıma,

meslek yaşamımın ana hedefinin, doğruluk, bilimsellik ve insan sevgisi olacağına,

meslek deontolojisinin tüm kurallarına uyarak eczacılık mesleğinin onurunu koruyacağıma ve yücelteceğime namusum ve vicdanım üzerine and içerim.

Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*