eczacilik-anilari

YARIŞMA KURALLARI

 

 1.  Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Yarışmaya sadece eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri katılabilir.
 2. Anıların konusu eczacılık mesleğiyle ilgili olmalıdır.
 3. Yarışmaya gönderilen anı metinleri hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 4. Başvuru için anı ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya eczacilikanilari2017@gmail.comadresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
 5. Anı dosyası: Anı metinleri, Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek anı metnini içeren MS Word dosyasının adı anı metnin adı olmalıdır.
 6. Kimlik dosyası: Metin yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir. Yarışmaya başvuranlar eczacı olduklarını veya eczacılık fakültesi öğrencisi olduklarını gösteren kimliklerinin fotoğrafını mutlaka göndermelidirler.
 7. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2017 tarihidir.
 8. Sonuçların resmi duyurusu 14 Mayıs 2017 tarihinde İnönü Üniversitesinde yapılacak Eczacılık Bayramı töreninde ilan edilecek ve ödüller verilecektir.
 9. Kişiler yarışmaya sadece bir anı ile katılabilirler.
 10. Ödül olarak:

Birinciye: 3000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye: 1.000 TL

değerinde çek verilecektir.

Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılan anı metinleri, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca anıları kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla, iki adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
 4. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 5. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
 6. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 7. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda, yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
 8. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 9. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 10. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Kaynak: http://www.bilimsenligi.com/

Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*