samar_oglani_01
SGK yine yaptı yapacağını ve eczacıların üzerine yine bir yük daha ekledi.
Zaten SGK´nın nazı bence sadece eczacılara geçiyor. Tabip reçeteyi yazıyor gönderiyor ödenip ödenmediği ile ilgili şartlar uygun mu diye eczacı kontrol edip işlem yapmak zorunda. Yoksa hop kesinti şeklinde dönüyor. Hatta bazı standartları da tartışmalı bir şekilde bölgesel farklılıklar gösterecek şekilde. Şimdi yeni yükümüz bazı birimlerde yazılmış kağıt reçetelerin, başhekimlik onayını takip etmek. Yani, bu ilaç ile rapor uygun mu veya bu ilacın ödenmesi için bilmem ne değerleri uygun mu diye kontrol etmenin yanında, bir de kağıt reçetelerde başhekim onayı aramak yine bize düşüyor. Bazı birimlerde yazılan reçeteler diye yazdım ama en kallavi reçetelerin yazılıp ödendiği 2.nci ve 3.ncü basamak sağlık hizmet sunucularından çıkan reçeteler bunlar.
Reçeteler üzerinde haklarımız ne kadar az olmasına rağmen bu kadar sorumluluk yüklenmesi bence meslektaşlarımıza yapılan bir haksızlık.SGK tabipler üzerine herhangi bir baskı uygulayamadığından dolayı bu baskıyı yükleyecek ilk akıllarına gelen yine bizler oluyoruz.Bu reçeteleri bizim düzenleme veya üzerinde hakkımız kısıtlı iken, bu ceza namlusu  neden tarafımıza devamlı çevriliyor?
İşin esasında başına dönmekte fayda var.Hatırlar mısınız SSK döneminde reçeteler dışarı çıkmaya başladığı dönemde SSK yöneticilerinin bizimle anlaşma yapın diye özellikle il merkezlerinde bizlere çağrı yapıp hatta kişisel ricalara varan derecede yaklaşımlarını?Şimdi ise her türlü günahı çekmek zorunda bırakılan duruma düştüğümüzü görebiliyor musunuz?
Nereden nereye geldik değil mi?
Bunda esasında zamanla nereden nereye gelindiğinin çok ama çok iyi bir şekilde tespitinin yapılması gerekiyor.
İşte size son zamanlarda yediğimiz ama esasında ŞİMDİLİK çok da hissetmediğimiz goller;
GOL 1:Sağlık hizmeti satın alım sözleşmelerinin /protokollerinin hazırlanması ve akdedilmesine ilişkin yönetmelik.Yayınlanma tarihi 26 mart 2016.
     Satır aralarında neler diyor birlikte bakalım:
     Madde 5 fıkra 2:Sözleşmeler/protokoller yoluyla satın alınacak sağlık hizmetleri, bu hizmetlerin 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanan sağlık hizmeti sunucularının hangilerinden karşılanacağı ile sağlık hizmetlerinin satın alımına ilişkin kurallar Kurum tarafından belirlenir.
     Madde 6 fıkra 1:Sözleşmeler/protokoller, kanunlarla tanımlanmış istisnalar hariç olmak üzere Kurum tarafından hazırlanır.
Kısaca; Ben protokol hazırlarken tek yetkiliyim.Protokoller tamamen benim isteklerim doğrultusunda hazırlanır.
 
     Madde 5 fıkra 9:Kurumca bu Yönetmelikte belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde ilgili mevzuata uygun şekilde sözleşmelerde/protokollerde değişiklik yapılabilir.
Kısaca;İstediğimde bu protokol ve sözleşmelerde değişiklik yapabilirim.
 
     Madde 5 fıkra 17: Sözleşmelerde/protokollerde, ek sözleşmelerin/ek protokollerin SHS’ler tarafından imzalanmaması durumunda, sözleşmelerin/protokollerin feshedileceğine ilişkin hükümlere yer verilebilir.
Kısaca; ek sözleşme ve protokoller hazırlarım,bunu imzalamayanlarla tüm protokolü toptan fesih edebilirim.
 
     Madde 5 fıkra 19: Kurum, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi sağlık hizmeti sunucuları tarafından yatan ve/veya günübirlik tedavi kapsamındaki hastalarda kullanılacak ve Kurumca belirlenecek olan tıbbi malzemeleri ve temini zorunlu ilaç ve/veya ilaç gruplarını, tıbbi malzeme tedarikçilerinden veya ecza depolarından temin etmek amacıyla sözleşme yapabilir, Kurum tarafından bu SHS’lere yapılan ödemeler, sağlık hizmeti sunucusunun Kurumdaki alacağından mahsup edilir.
Kısaca; istersem kendim bir düzenleme yaparım ve bu düzenlemeye istinaden ilaç almak için ecza depolarıyla da sözleşme yapabilirim.
     Madde 6 fıkra 4: Kurum, Kanunun 73 üncü maddesi gereği, sözleşme ücretine tabi olan SHS’den sözleşme imzalamak için ücret alabilir.
Kısaca; Kurum olarak canım isterse protokol imzalarken sözleşme ücreti alabilirim.
 
     Madde 6 fıkra 7: Sözleşme ve/veya SHS’nin türüne göre Kurum tarafından ilgili SHS’den teminat mektubu istenebilir. Teminat tutarının belirlenmesi ile teminat alınmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
Kısaca; eğer istersem teminat isterim  ve bu teminat tutarını ve şekline ben karar veririm.Artık banka teminat mektubu mu olur yoksa nakdi teminat mı olur sadece ben karar veririm.
 
     Madde 6 fıkra 9: Yeni dönem için sözleşmesi/protokolü yenilenecek SHS’ler, Kurumca daha önce yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.
Kısaca; sözleşme yenilemede artık eskisi gibi sözleşme yapmak isteyenlerle sözleşme yapmayabilirim.Kendi yaptığım tespitlere bakarım,hasta memnuniyetine bakarım,verimliliğine bakarım sonra sözleşme imzalarım.
 
     Geçici madde 1 fıkra1: Halen yürürlükte bulunan sözleşmeler/protokoller bu Yönetmelikte yer alan sağlık hizmeti satın alım sözleşmelerinin/protokollerinin hazırlanması, akdedilmesi ve yürürlüğe konulmasına ilişkin hükümlerden etkilenmez. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra hazırlanacak veya akdedilecek sözleşmeler/protokoller ya da ek sözleşmeler/ek protokoller için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kısaca; Bu yönetmelikten sonra yapacağım protokollerde de bu yönetmelik hükümlerini uygularım
 
GOL 2:İşte yukarıda bazı maddelerini yazdığım yönetmelik yayınlandıktan (26 mart 2016) daha bir hafta geçmeden,1 nisan 2016 tarihinde hemde 2+2 yani 4 yıl imzaladığımız SGK protokolünde 1.4.7 maddesinde “MEVZUAT” tanımı diye bir madde var aynen aktarıyorum;
1.4.7. Mevzuat;Kanun,tüzük,yönetmelik,tebliğ,genelge,yönerge,genel yazı,usül ve esasları ve diğer mevzuatı, ifade eder.
Yani diyoruz ki siz ne yönetmelik, ne yönerge, ne genelge, ne yazı yayınlarsanız bizim kabulümüzdür dedik ve imzaladık.
GEÇMİŞ OLSUN…
Bazı birimlerden yazılmış kağıt reçetelerin başhekimlik tarafından onaylanması hakkında şimdi içimizden diyoruz ki;
Başhekimlerle arası iyi olan eczacılar yaşadı, onaysız reçeteleri alıp kişisel ilişkileri ile onaylatacaklar diğer meslektaşlarımız ise bu haksız rekabet ile mücadele etmek zorunda kalacaklar.Bize,bir sürü hastaya durumu izah etmeye çalıştığımız ilaç neden ödenmiyor,  muayene ve reçete ücreti izahatlerinden sonra ek bir iş daha çıktı.
Onu bunu bırakın yukarıda saydığım gollerden sonra birilerinin iki dudağının arasındayız,şurada başhekim onayının lafı mı olur?
Ecz. Doğan Söğüt
Find this content useful? Share it with your friends!

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*